Tháng Mười Một 13, 2015

Pallet Nhựa (XK)

Pallet chuyên dụng để vận chuyển hàng xuất khẩu Kích thước Pallet 481 (đen): 1100 x 1100 x 125 mm
Tháng Mười Một 13, 2015

Pallet Nhựa (XK)

Pallet chuyên dụng để vận chuyển hàng xuất khẩu Kích thước Pallet 481 (đen): 1100 x 1100 x 125 mm
Tháng Mười Một 13, 2015

Pallet nhựa đơn

Kích thước: 600 x 1070 x H 96 mm Tải trọng nâng: 300 kg Tải trọng tĩnh: 1000 kg
Tháng Mười Một 13, 2015

Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt 402

Dimensions: 1200 x 1000 x H 150 mm Tải trọng nâng : 1000 kg Tải trọng tỉnh: 3000 kg
Tháng Mười Một 13, 2015

Pallet nhựa liền khối một mặt – 3 đường thẳng – 4 đường nâng

Kích thước: 120 x 100 x H 15 cm Tải trọng nâng: 1000 kg Tải trọng tĩnh: 3000 kg
Tháng Mười Một 13, 2015

Pallet Nhựa 480

Kích thước: 1200 x 1000 x 150 mm Trọng lượng: 11Kg +- 0.5 Kg Tải trọng: Tĩnh 2,400 Kg – Nâng 800 Kg Sử dụng: 1 […]
Tháng Mười Một 13, 2015

Pallet nhựa liền khối hai mặt

Kích thước: 1200 x 1000 x 150 mm Tải trọng nâng: 1500 kg Tải trọng tĩnh: 5000 kg
Tháng Mười Một 13, 2015

Pallet Nhựa 481

Kích thước: 1100 x 1000 x 125 mm Trọng lượng: 7.5Kg +- 0.5 Kg Tải trọng: Tĩnh 2,000 Kg – Nâng 600 Kg Sử dụng: 1 […]
Tháng Mười Một 13, 2015

Khung pallet

Kích thước: 1200 x 1000 x 30 mm