Tháng Mười Một 21, 2015

Sóng nhựa hở 3T1

Mã sản phẩm : 375 Kích thước: 61 x 41 x H 31 cm Sóng nhựa hở 3T1 có kích thước chiều dài 61 cm, chiều […]
Tháng Mười Một 21, 2015

Sóng nhựa bít 3T1

Mã sản phẩm : 392 Kích thước: 61 x 41 x H 31 cm sóng nhựa bít 3T1 được làm bằng nhựa PP, có độ bền […]
Tháng Mười Một 21, 2015

Sóng nhựa hở 3T9

Mã sản phẩm : 377 Kích thước: 61 x 42 x H 39 cm Sóng nhựa hở 3T9 có chiều dài 61 cm, chiều rộng 42 […]
Tháng Mười Một 21, 2015

Sóng nhựa bít 3T9

Mã sản phẩm : 457 Kích thước: 61 x 41 x H 39 cm Sóng nhựa bít 3T9 có chiều dài, chiều rộng và chiều cao […]
Tháng Mười Một 21, 2015

Sóng nhựa 05 bánh xe

Mã sản phẩm : 456 Kích thước: 77.5 x 49.5 x H 45.5 cm Sóng nhựa 5 bánh xe có chiều dài là 77.5 cm, chiều […]
Tháng Mười Một 21, 2015

Sóng nhựa quai sắt

Mã sản phẩm : 386 Kích thước: 71 x 46 x H 32 cm sóng nhựa quai sắt có chiều dài 71 cm, chiều rộng 46 […]
Tháng Mười Một 21, 2015

Sóng nhựa nắp 300

Mã sản phẩm : 300 Kích thước: 60 x 43 x H 27 cm Sóng nhựa nắp 300 có chiều dài là 60 cm, chiều rộng […]
Tháng Mười Một 21, 2015

Sóng nhựa nắp 291

Mã sản phẩm : 291 Kích thước: 36 x 49 x H 24 cm
Tháng Mười Một 21, 2015

Sóng nhựa hở 1T9

Mã sản phẩm : 373 Kích thước: 61 x 41 x H 19 cm