Tháng Mười Một 21, 2015

Sóng nhựa bít 1T5

Mã sản phẩm : 395 Kích thước: 60 x 42 x H 15 cm Sóng nhựa bít 1T5 được sản xuất bằng phương pháp đúc tiên […]
Tháng Mười Một 21, 2015

Sóng nhựa bít 1T9

Mã sản phẩm : 374 Kích thước: 61 x 41 x H 19 cm Sóng nhựa bít 1T9 có chiều dài là 61 cm, chiều rộng […]
Tháng Mười Một 21, 2015

Sóng nhựa bít 2T2

Mã sản phẩm : 378 Kích thước: 51 x 43 x H 22 cm Sóng nhựa bít 2T2 có chiều dài 52 cm, chiều rộng 43 […]
Tháng Mười Một 21, 2015

Sóng nhựa hở 2T5

Mã sản phẩm : 400 Kích thước: 61 x 41 x H 25 cm Sóng nhựa hở 2T5 hay còn được gọi là rỗ nhựa hay […]
Tháng Mười Một 21, 2015

Sóng nhựa bít 2T5

Mã sản phẩm : 401 Kích thước: 61 x 41 x H 39 cm Sóng nhựa bít 2T5 có chiều dài 61cm, rộng 41cm, và cao […]
Tháng Mười Một 21, 2015

Sóng nhựa hở 3T1

Mã sản phẩm : 375 Kích thước: 61 x 41 x H 31 cm Sóng nhựa hở 3T1 có kích thước chiều dài 61 cm, chiều […]
Tháng Mười Một 21, 2015

Sóng nhựa bít 3T1

Mã sản phẩm : 392 Kích thước: 61 x 41 x H 31 cm sóng nhựa bít 3T1 được làm bằng nhựa PP, có độ bền […]
Tháng Mười Một 21, 2015

Sóng nhựa hở 3T9

Mã sản phẩm : 377 Kích thước: 61 x 42 x H 39 cm Sóng nhựa hở 3T9 có chiều dài 61 cm, chiều rộng 42 […]
Tháng Mười Một 21, 2015

Sóng nhựa bít 3T9

Mã sản phẩm : 457 Kích thước: 61 x 41 x H 39 cm Sóng nhựa bít 3T9 có chiều dài, chiều rộng và chiều cao […]