Pallet Nhựa (XK)
Tháng Mười Một 13, 2015
Pallet nhựa liền khối 1 mặt 496C
Tháng Mười Một 13, 2015

Pallet chuyên dụng để vận chuyển hàng xuất khẩu

Kích thước Pallet 481 (đen):

1100 x 1100 x 125 mm