Pallet Nhựa 481
Tháng Mười Một 13, 2015
Pallet Nhựa 480
Tháng Mười Một 13, 2015

Kích thước: 1200 x 1000 x 150 mm

Tải trọng nâng: 1500 kg

Tải trọng tĩnh: 5000 kg