Pallet Nhựa (XK)
Tháng Mười Một 13, 2015
Pallet nhựa liền khối 1 mặt 497
Tháng Mười Một 13, 2015

Mã sản phẩm : 496C

Kích thước: 1200 x 1000 x 14 mm

Tải trọng nâng: 1,000 kg

Tải trọng tĩnh: 3,000 kg

Nguyên liệu: HDPE