Pallet nhựa liền khối một mặt – 3 đường thẳng – 4 đường nâng
Tháng Mười Một 13, 2015
Pallet nhựa đơn
Tháng Mười Một 13, 2015
Dimensions: 1200 x 1000 x H 150 mm
Tải trọng nâng : 1000 kg
Tải trọng tỉnh: 3000 kg