Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt 402
Tháng Mười Một 13, 2015
Pallet Nhựa (XK)
Tháng Mười Một 13, 2015

Kích thước: 600 x 1070 x H 96 mm

Tải trọng nâng: 300 kg

Tải trọng tĩnh: 1000 kg