Pallet nhựa liền khối hai mặt
Tháng Mười Một 13, 2015
Pallet nhựa liền khối một mặt – 3 đường thẳng – 4 đường nâng
Tháng Mười Một 13, 2015

Kích thước: 1200 x 1000 x 150 mm

Trọng lượng: 11Kg +- 0.5 Kg

Tải trọng: Tĩnh 2,400 Kg – Nâng 800 Kg

Sử dụng: 1 mặt 4 đường nâng.

Nguyên liệu: HDPE – UV chính phẩm.